تصویرسازی ذهنی

مقدمه

به نظر می رسد که بزرگترین مشکل روانشناختی شناگران، مربوط به اعتماد به نفس آنها باشد. منظور از اعتماد به نفس، باوری است که شناگر در مورد خودش دارد و سوالاتی برایش مطرح می شود:

آیا می تواند برنده شود؟

آیا می تواند رکورد مورد نظر خود را به دست آورد؟

اگر فرد در مورد خودش، باور قاطعانه ای نداشته باشد، دچار نوعی ترس است که می تواند باعث ایجاد انواع مشکلات در قبل از مسابقه شود. رایج ترین این مشکلات عبارتند از:

* احساس درونی با این پیغام که «به اندازه کافی خوب نیستم»

* هیجان شدید (که گاهی اوقات به عنوان تهوع بارز می شود)

* سطح انرژی پایین

* افکار منفی در مورد عملکرد، داور، مربی، تماشاچیان، آب استخر و…)

* نگرانی در مورد جزئیات (جزئیاتی که ممکن است هرگز رخ ندهد)

* ترس از رقبای دیگر

* حسادت نسبت به شناگران دیگر

* انجام اشتباهات غیر معمول و یا احمقانه

* تکرار خطا

هنگامی که شناگران شروع به باور خودشان می کنند، معمولا، این علائم هم ناپدید میشوند و یا حداقل، کاهش قابل ملاحظه ای پیدا می کنند؛ در این صورت فرد در مورد اعتماد به نفس خود، پیش بینی مسابقه اش و وضعیت ذهن و بدنش احساس مثبتی می کند. این نوع آماده سازی (باور خود و بهبود اعتماد به نفس) برای عملکرد قوی به مراتب بهتر است . با وجود این، مقداری هیجان برای قبل از مسابقه، چیز بدی نیست. این نشانه آن است که شما از لحاظ روانی گرم شده اید و آماده مسابقه هستید.

بنابراین، از اینکه هیجان زده هستید، نگران نشوید!  تنها زمانی باید نگران شد که هیجان شما بیش از حد زیاد باشد. علت این هیجان مفرط هم، مربوط به کمبود اعتماد به نفس می باشد. بنابراین، سوال کلیدی این است: بهترین راه برای ایجاد باور و اعتماد نسبت به خود و توانایی خود چیست؟

تصویر سازی ذهنی روزانه

برای تصویرسازی، کل کاری که باید انجام دهید این است که هر روز به مدت ۵ دقیقه (یا حتی کمتر) خیلی واضح در ذهن خودتان تصور کنید که در تمرین بعدی خود بهترین شنای ممکن (تکنیک یا سرعت) که مد نظرتان است را اجرا می کنید. این تکنیکی است که ذهن ناخودآگاه فرد مانند یک کامپیوتر برای رسیدن به موفقیت برنامه ریزی می کند.

هنگامی که شما یک مسابقه را در ذهن خود تجسم می کنید، تمام حواس خود را به کار بگیرید – شناگران، استخر و رنگهای اطراف را ببینید، بوی کلر را حس کنید، صدای تشویق مردم را بشنوید و بیشتر از همه، احساس لذت از پیروزی در زمان برنده شدن را با تمام وجود حس کنید.

اگر شما هر روز برای حدود ۵ دقیقه این کار را انجام دهید، به تدریج متوجه می شوید که قبل از مسابقه، سطح اعتماد به نفستان تغییر یافته است. رکورد شما به طور پیوسته شروع به پایین آمدن می کند. در حقیقت، برنامه تصویر سازی در منطقه ای از ذهن شما است که مرکز کنترل همه حركات بدن شما می باشد.

فواید تصویرسازی

در زیر به تعدادی از فواید تصویرسازی ذهنی اشاره می کنیم :

* غلبه بر هیجانات شدید

* کاهش درد

* یادگیری آسان تر و سریع تر مهارت های جدید (تکنیک جدید قورباغه)

* غلبه بر احساس ترس در برابر یک رقیب بزرگ

* افزایش انرژی

* آرام سازی بدن و ذهن

* افزایش سرعت کاهش رکورد