ماساژ در ورزش

ماساژ در ورزش های آبی

بر اثر ماساژ جریان خون موضعی و عمومی بهتر شده و باعث تنظیم تبادلات مواد می شود، مراحل فیزیولوژیکی در عضلات را فعال کرده و باعث الاستیسیته و بهتر کردن انقباض و انبساط عضلات می شود.

ماساژ امکان پیش بینی مشکلات بالینی که برای عضلات ممکن است پیش آید را فراهم می کند و باعث کاهش بروز این مشکلات در عضلات می شود. ماساژ آمادگی سرعت مراحل عملکرد ورزشی و پیشگیری ضرب دیدگی را افزایش میدهد و باعث رفع ناراحتی و درد، افزایش حرارت پوست و عضله و در نتیجه باعث افزایش انقباضات عضلانی شده و تونوس عضله را بهتر کرده و باعث بهتر شدن حرکت در مفاصل میشود.

اهداف ماساژ آمادگی

– تنظیم و طبیعی نمودن وضعیت روانی ورزشکار

– آماده نمودن دستگاه عصبی، عضلانی ورزشکار برای تمرین و مسابقه.

– سرعت بخشی و آماده نمودن ورزشکار برای فشار و بار فیزیکی

– آگاه نمودن ورزشکار از وقوع آسیب و بیماری اندام های حرکتی روش ماساژ آمادگی

این روش شامل ماساژ نوازشی، مالشی، مشت و مال و لرزشی (جنباندن و تکان دادن است. ترتیب و نحوه استفاده از این ماساژ بستگی به عملکرد ورزشکار، سن، جنس و خصوصیات فردی ورزشکار دارد و عکس العمل به نوع ماساژ تعیین می شود. ماساژ باید ۳۰ تا ۴۵ دقیقه مانده به تمرین یا مسابقه پایان پذیرد.

برای شناگران (استیل آزاد) ماساژ کمربند شانه ای و پاها و برای شناگران استیل (دلفین) ماساژ کمر و دستها لازم می باشد. در هنگام ماساژ در ورزش های آبی مثل شنا و شیرجه در آب، ماساژ با روغن (مثل روغن گرم کننده) ضروری است ، به دلیل اینکه این روغن ها باعث کاهش حرارت خارج شده از بدن که به دلیل فعالیت می باشد) گرما شده و از سرد شدن بدن ورزشکار جلوگیری می کند. در ماساژ آمادگی تا قبل از گرم کردن در آب با استفاده از روغن های گرم کننده و به ترتیب قسمت های کمربند شانه ای، دستها و کمر در شنای آزاد و پروانه کمربند شانه ای، دستها و پاها در شنای قورباغه ماساژ داده میشود. زمان ماساژ ۱۰ تا ۱۵ دقیقه است. در واترپولو کمربند شانه ای، پاها و باسن شناگر ماساژ داده میشود. مدت زمان ۱۰ تا ۱۵ دقیقه است. در ورزش شیرجه در آب قسمت های کمربند شانه ای، باسن و اندام تحتانی (مفاصل، زانو و مچ پا ماساژ داده میشود.

روغن های مناسب

– روغن فلفل سیاه، روغن زنجبیل، روغن رزماری از هر کدام ۲ قطره و یا روغن اوکالیپتوس، روغن لیمو، روغن نعناع، روغن رزماری را با ۲۰ میلی لیتر روغن حامل رقیق شود.